Najdrahšie knihy sveta

439
Knihy
Jedna stránka Guttenbergovej Biblie je uložená aj v Národnej knižnici v Prahe.

Knihy odjakživa slúžili na zaznamenávanie dôležitých myšlienok, postrehov, príbehov alebo názorov; práve v tom boli a sú cenné. Niektoré sú však cennejšie ako iné a určite sa vám nestane, že by ste si v nich mohli listovať pred spaním.

Sú totiž ukryté v trezoroch alebo vystavené za sklom v galériách a strážia ich ako najcennejšie poklady. Ich vysoká hodnota je určená unikátnosťou, vekom, zdobením alebo informáciami, ktoré obsahujú. Aké knihy určite v domácich knižniciach nenájdete a nebude vám na ne pravdepodobne stačiť rozpočet?

Leonardo da Vinci: Codex Leicester

Knihy
Codex Leicester je najznámejšou knihou z 30 vedeckých spisov, ktoré vytvoril renesančný umelec a vynálezca Leonardo da Vinci.

Autorom Leicesterského rukopisu je taliansky renesančný umelec, vedec a vynálezca, slávny Leonardo da Vinci. Vznik diela, ktoré je vedeckým denníkom autora, sa datuje do roku 1510. Majiteľom tohto unikátneho diela sa v roku 1994 stal spoluzakladateľ firmy Microsoft Bill Gates, ktorý zaň zaplatil 30,8 milióna dolárov. Obsahom Codexu sú nákresy a texty, ktoré približujú nápady jedného z najväčších mysliteľov a inovátorov našej histórie. Kniha sa skladá zo 72 strán písaných rukou a je zviazaná v červenej koži. Tematicky je venovaná predovšetkým poznámkam z oblasti hydrauliky, mechaniky, astronómie či geológie. Leonardo da Vinci v nej dokonca predstavil svoje návrhy na zostrojenie ponorky alebo skafandra. Zaujímavosťou je, že text napísal zrkadlovo, teda sprava doľava. Do januára tohto roku bolo možné prezrieť si unikátnu knihu vo florentskej galérii Uffizi, ktorej ju Bill Gates požičal.

Birds of America: kniha plná farieb

Knihu Birds of America vydražili za 300 miliónov korún. Jej autorom je americký ornitológ a maliar francúzskeho pôvodu James Audubon. Autor a jeho spolupracovníci v nej opísali viac ako 500 druhov vtákov žijúcich v Severnej Amerike. Fascinujúce sú predovšetkým ručne maľované farebné obrazy vtákov, ktorých je v knihe celkom 435. Ide o olejomaľby, ktoré sa všetky dochovali. Kniha bola prvý raz vydaná v Londýne ako séria medzi rokmi 1827 až 1838. Z 19. storočia sa dochovalo 119 výtlačkov, v súkromnom vlastníctve ich je 11.

Knihy
Prvé tlačené knihy majú veľmi vysokú hodnotu.

Prvá tlačená Biblia

Vo výpočte cenných kníh nemôže chýbať prvá tlačená Biblia – Guttenbergova. Slávnu Bibliu napísanú v latinčine vytlačili v roku 1455 v Mainzi a stala sa prvou tlačenou knihou vôbec. Kníhtlačiarsky stroj zostrojil Johannes Guttenberg. Texty sú v Biblii zoradené na stránke vždy v dvoch stĺpcoch a okraje stránky sú zdobené maľbami rovnako ako to bolo zvykom pri ručne prepisovaných Bibliách. Do dnešných dní sa v dokonalom stave zachovalo 20 kópií, išlo o tzv. prvotlače, inkunábuly. Guttenbergova Biblia bola vytlačená na pergamene alebo na papieri. Dva jej výtlačky sú v Britskej knižnici a jeden v Kongrese, v Národnej knižnici Českej republiky sa nachádza jeden list z tejto slávnej Biblie.

Knihy
Knihy môžu mať aj cenu diamantov. Tie najcennejšie sa dražia za milióny dolárov.

Prvá tlačená kniha na území USA

Bay Psalm book je ďalšou tlačenou knihou, ktorú vydražili za astronomickú sumu. Majiteľom jedného jej výtlačku je americký filantrop a podnikateľ David Rubenstein, ktorý ju získal v dražbe za 286 miliónov korún. Kniha žalmov je zrejme prvou knihou, ktorá bola vytlačená na území neskorších USA. Na svete existuje 11 kópií tejto knihy, ktorú prvý raz vytlačili v Cambridge v roku 1640.

Knihy
Guttenbergovu Bibliu prvý raz vytlačili v roku 1455 v Mainzi.

Text: Linda Vojancová, foto: Pixabay