IT – informačné technológie – je náš hlavný smer

244
NTS

Minulý rok ste oslavovali štvrťstoročie na trhu. Ako sa na to pozeráte?

Ten čas veľmi rýchlo letí. Áno, minulý rok to bolo 25 rokov, čo sme pod značkou NTS – Nové technológie a služby s. r. o. Ale začínali sme omnoho skôr ako živnostníci. Kvalitne pripravení zo školy, s medzinárodnými skúsenosťami s túžbou prinášať najnovšie technologické výdobytky zákazníkom.

Čo sa zmenilo za to obdobie?

Začínali sme v dobe, keď bol hlad po IT, Novel bol na vrchole, Lotus Notes bol na vrchole, Microsoft priniesol svoj prvé Windows, mobilné telefóny sme ešte len chceli… Zo školy sme boli pripravení na umelú inteligenciu – AI, videli sme, kde všade sú počítače použiteľné. Dnes začíname bežne používať AI, Novell neexistuje, Microsoft je na vrchole, to, po čom sme túžili – notebooky, mobilné telefóny, práca z domu… – to všetko je realita.. Akurát sme chceli viac voľného času s týmito novými technológiami a vyzerá to, že ho máme stále menej a menej.

Bezpečnosť bola a stále je top téma.

Aké míľniky ste dosiahli?

Naša vízia ostala nezmenená. Prinášať najnovšie technológie zákazníkom. Boli sme medzi prvými, ktorí sme mali Microsoft certifikovaných inžinierov – najvyššiu certifikáciu, akú ste vedeli dosiahnuť. Keď k tomu pridáte certifikáciu a spoluprácu s IBM, potom je z toho úspešný projekt prvého Microsoft clustra pre SAP na IBM serveroch. Niekoľko top sieťových riešení na sieťových prvkoch 3 COM (dnes HP – Hewlett Packard) ukázalo naše znalosti v sieťach. Bezpečnosť bola a stále je top téma. Clustrové riešenie firewall so Symantec je dnes už bežná záležitosť. Pár rokov späť niečo výnimočné.

Aké témy riešite u zákazníkov dnes?

IT – informačné technológie – je náš hlavný smer. Tam sme za tie roky nazbierali skúsenosti, stále rastieme a prinášame zákazníkom najnovšie technológie. Dnes sa ale na zákazníka pozeráme zo širšia. Pomáhame riešiť všetky výzvy, s ktorými zákazníci bojujú.NTS

Tisax a automobilový priemysel. Ste súčasťou aj tohto?

V NTS sme ISO 9001 certifikovaní. Pomáhame zákazníkom zvyšovať kvalitu, zrýchľovať procesy. Preto tu je nová služba pre našich klientov. Poskytovatelia a dodávatelia služieb v automobilovom priemysle každý deň spracovávajú veľmi citlivé informácie svojich partnerov a klientov. Tí preto požadujú dôkazy o dodržiavaní striktných požiadaviek na bezpečnosť dát a informácií. Preto v roku 2017 združenie ENX (European Network Exchange) vyvinulo štandard nazvaný

„TISAX®“ – Trusted Information Security Assessment eXchange (dôveryhodné hodnotenie informačnej bezpečnosti). TISAX® vychádza z požiadaviek VDA, ISA a je postavený na kľúčových prvkoch normy ISO/IEC 27001 (VDA je Nemecká asociácia automobilového priemyslu a ISA je skratka pre „Information Security Assessment“ – hodnotenie informačnej bezpečnosti.) Dôležitou súčasťou TISAXu je aj správna likvidácia dát, ktorú zabezpečujeme, a to likvidáciu nosičov s informáciami (CD nosiče, diskety, magnetické pásky, videokazety, filmy a pod.), nosičov dát z umelej hmoty (mikrofiše a mikrofilmy), písomností (listy, dodacie listy, faktúry, poznámky, formuláre a pod.) či pevných diskov (HDD, USB, kľúčov a pod.).

Zabezpečujeme financovanie projektov.

Toto je už ničenie nosičov a likvidácia nepotrebných dát. Ale tomuto predchádza ich ochrana.

Áno, riešenie ochrany dát je oveľa príjemnejšie, kým sa nič nestalo. Kombináciou správne rozložených hardvérových zariadení, zálohovania a použitím softvérových aplikácií a fyzickej bezpečnosti sa dá rozumne vyskladať prostredie, ktoré eliminuje alebo zmierňuje dopad straty alebo krádeže dát. To sú pojmy ako ochrana dát a distaster recovery, kybernetická bezpečnosť a NIS 2.NTS

Spomínali ste vaše sieťové zručnosti. Ako sa tam pozeráte na bezpečnosť?

Základom sieťovej bezpečnosti sú firewally, ktorých nastavenie si v enterprise prostredí vyžaduje skúsenosti odborníkov. Pravidlá na týchto sieťových zariadeniach, spolu s ďalšími nastaveniami na switchoch, access pointoch a routroch určujú časť úrovne bezpečnosti vašej siete. Dbáme na správne nastavené pravidlá a vyhodnocujeme požadované prístupy užívateľov s dopadom na bezpečnosť siete. Nastavením zariadení to ale len začína. Ďalší krok je monitoring siete. Vedieť, čo sa deje na sieti a na jednotlivých sieťových zariadeniach, je základom analýzy sieťového prostredia. Zozbieraním dát, detailným logovaním vieme vyhodnotiť slabé miesta. Neustálym monitoringom a nastavením limitných parametrov vieme posielať notifikácie pri nezvyčajnom chovaní na sieti alebo pri výpadkoch jednotlivých trás či zariadení.

Čo ale v prípade, keď nemám hneď hotovosť na najnovšie IT projekty?

Zabezpečujeme financovanie projektov. Každý IT projekt alebo IT nákup vieme spolu so službami a softvérom rozdeliť na pravidelné platby cez našich finančných partnerov. Transformujeme capex na opex. Rozložením platieb na 12 až 60 mesiacov získate voľné prostriedky, ktoré môžete využiť na vaše základné podnikanie. Na mesačnej báze poznáte výšku nákladov na prevádzku IT. V prípade nákupu sa splácaná suma flexibilne upraví podľa leasingovej zmluvy. Na konci životnosti IT techniky nemusíte hľadať zdroje na financovanie. Už s nimi rátate v mesačných výdavkoch. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, máte zaručenú jeho ekologickú likvidáciu. A, samozrejme, získate detailnú evidenciu o IT technike. Koľko kusov, aká konfigurácia, aký software máte k dispozícii.

NTSAký z najnovších projektov by ste spomenuli na záver?

Medzi zaujímavé projekty patrí návštevný systém. Pomáha fi­rmám (odhliadnuc od ich veľkosti) spravovať návštevníkov a zabezpečiť tak priestory a údaje. Z pohľadu bezpečnosti zabezpečuje:

  • predbežný (screeningový) test na symptómy Covid-19,
  • predbežnú registráciu, ktorá zaručí prehľad kto/kde/kedy (o osobách, ktoré sa nachádzajú v priestoroch v daný deň),
  • zasielanie núdzových správ,
  • overenie identity vďaka funkcii ID Match – overenie pasu, občianskeho preukazu,
  • možnosť podpisu právnych dokumentov a dohôd o zachovaní mlčanlivosti,
  • odhalenie nežiaducich návštevníkov,
  • integráciu s už používaným kontrolným systémom.

Text: PR, foto: shutterstock.com