SlovChips s.r.o. Smižany našou snahou je neustále sa zlepšovať

257
SlovChips

Výroba zemiakových lupienkov začala v Smižanoch v roku 1986 v rámci pridruženej výroby na JRD Smižany.

V tej dobe bolo JRD Smižany jedným z najväčších pestovateľov zemiakov na Slovensku. Pán Handlovič, v súčasnosti jeden zo spoločníkov vo firme SlovChips s.r.o., bol v tom čase zamestnancom tejto výroby. Po Nežnej revolúcii a zmene ekonomiky na trhový režim nebolo už pre JRD Smižany ľahké orientovať sa v nových podmienkach, a tak túto výrobu prenajalo spoločnosti, ktorá pokračovala vo výrobe lupienkov v nových podmienkach. Pán Handlovič sa stal spoločníkom novovzniknutej firmy a pracoval na pozícii výrobného riaditeľa. Spoločnosť, ktorá si prenajala výrobu od JRD Smižany, vďaka kvalifikovanému a skúsenému riaditeľovi výroby dokázala naďalej vyrábať kvalitné zemiakové lupienky, ale s predajom v nových podmienkach mala tiež problém.

SlovChips

Vtedy nás pán Handlovič oslovil s ponukou odkúpenia obchodných podielov v pôvodnej firme s následným lepším manažovaním dodávateľsko-odberateľských a ekonomických vzťahov. Vznikla spoločnosť SlovChips s.r.o., do ktorej vstúpili noví ľudia a títo mali úplne inú predstavu a schopnosti práce v nových trhových a ekonomických podmienkach. Po čase vyvstala potreba výrobné priestory a prevádzkové kapacity od JRD Smižany odkúpiť, prenajať skladové priestory a začať s výrobou a predajom zemiakových lupienkov podľa aktuálnych noriem a pravidiel.

Teší nás záujem o prácu v našej firme

V súčasnosti je firma SlovChips s.r.o. Smižany vlastnená len slovenskými vlastníkmi a v jej vlastníckej štruktúre nie je žiadny zahraničný kapitál. Je teda čisto slovenským výrobcom a dodávateľom zemiakových lupienkov na náš trh. Prvým krokom, ktorý nová spoločnosť podnikla smerom k modernizácii výroby a predaja, bolo rozšírenie sortimentu. A tak okrem tradičných Spišských lupienkov v jednoduchej transparentnej fólii sa začala výroba ďalších značiek s novými príchuťami a v metalizovaných fóliách. Produktový rad sa rozšíril o značky Prima, Gazdovské, Sedliacke, Chrumm a iné. Záujem trhu o produkty bez konzervačných látok nás inšpiroval k tomu, aby sme spustili aj výrobu takýchto lupienkov pod značkou Nature Product. Tieto sú ochutené špeciálnymi ochucovadlami bez konzervantov a zvýrazňovačov chuti. Následne sme portfólio našich výrobkov rozšírili aj o iný slaný sortiment, predovšetkým tyčinky a rôzne slané snacky. V súčasnosti dodávame na trh tyčinky značky Gazdovské, Prima a Soletky v rôznych gramážach i príchutiach, okrem tradičných dokonca aj čokoládové. Ich výroba neprebieha v našom závode, ale ich pre nás vyrábajú podľa našich receptúr predovšetkým slovenskí výrobcovia a naši dlhoroční partneri.

SlovChips

Produkcia kvalitných zemiakových lupienkov by nebola možná bez spracovávania kvalitnej vstupnej suroviny – zemiakov. Zabezpečenie dostatočného množstva a kvality zemiakov počas celého roka je veľmi náročné vzhľadom na špecifické vlastnosti odrôd vhodných na takúto výrobu. Ide o zemiaky s vysokým obsahom škrobu, ktoré sú veľmi náchylné na mechanické poškodenie, a zároveň s nízkym obsahom cukrov, čo vyžaduje veľmi citlivú manipuláciu a skladovanie tejto suroviny. Avšak v prípade kvalitnej suroviny si môže firma dovoliť vyrábať lupienky bez akejkoľvek ďalšej úpravy, predovšetkým tej tepelnej, a zemiakové lupienky si tak vo výsledku zachovajú svoju typickú chuť a vôňu. O to prísnejšie musíme pristupovať k výberu odrody a pestovateľa, čo na Slovensku nie je také jednoduché. Preto kvôli plynulosti zásobovania výroby hlavnou surovinou nakupujeme zemiaky aj v okolitých štátoch, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku. Čo sa týka ostatných komponentov podieľajúcich sa na produkcii našich lupienkov, uprednostňujeme slovenských dodávateľov, a tým sa snažíme znižovať prepravné náklady, a teda uhlíkovú stopu našich výrobkov.

Veríme, že vysokou kvalitou a zaujímavým portfóliom nášho sortimentu dokážeme osloviť čoraz viac zákazníkov

Na pultoch slovenských predajní je naše výrobky vidieť čoraz častejšie. Dostáva ich tam predovšetkým ich kvalita. Práve ňou sa snažíme získať si verných zákazníkov, ktorí nepodľahnú tlaku nízkej ceny konkurenčných výrobkov a zachovajú nám vernosť v celom portfóliu nášho sortimentu. Okrem slovenského trhu intenzívne pracujeme na možnosti predaja v zahraničí, predovšetkým v krajinách EÚ. Postupne začíname predávať náš sortiment v okolitých štátoch či v Írsku, kde Sedliacke zemiakové lupienky môžete kúpiť na letisku v Dubline a predajniach siete „CENTRA“.

Našou snahou je neustále sa zlepšovať, a to nielen čo sa týka kvality a šírky sortimentu, ale aj v personálnej oblasti, pretože si uvedomujeme, že bez zodpovednej a svedomitej práce celého kolektívu by to nebolo možné. Sme hrdí na to, že pri podnikaní v tomto regióne môžeme ponúknuť zaujímavú prácu s kvalitným ohodnotením v rôznych oblastiach, či už vo výrobe, distribúcii alebo marketingu. Teší nás záujem o prácu v našej firme predovšetkým zo strany mladých ľudí, ktorí vďaka tomu nemusia odchádzať za prácou do iných kútov našej krajiny či do zahraničia, a tým dokážu uplatniť a rozvíjať svoj talent v prospech svojho regiónu.

SlovChips

Veríme, že vysokou kvalitou a zaujímavým portfóliom nášho sortimentu dokážeme osloviť čoraz viac zákazníkov, ktorí nám svoju spokojnosť vyjadria svojou vernosťou. Veríme tiež, že aj napriek rôznym nepriaznivým okolnostiam sa firma SlovChips s.r.o. dokáže nielen udržať na slovenskom trhu, ale ešte viac rozšíriť do zahraničia, aby mohla ponúknuť ďalšie zaujímavé pracovné príležitosti a istoty svojim zamestnancom v tak komplikovanej ekonomickej situácii, ako je tá dnešná. www.slovchips.sk

Text: PR, foto: slovchips.sk