Dýcha váš domov?

947
Vetracie systémy
Vonkajší pohľad na vodorovný, vstavaný ventilačný systém Schüco VentoLife – jeho nenápadná inštalácia v okenných a fasádnych systémoch vizuálne neovplyvňuje architektúru budovy.

Pre zdravie, komfort a produktivitu ľudí, ktorí trávia čas v budovách, je rozhodujúca aj kvalita ovzdušia. Viete, že hygienická norma pre objem vydýchaného vzduchu v obývanej miestnosti často býva niekoľkonásobne prekročená?

Nedostatočná výmena vzduchu môže mať za následok rôzne zdravotné problémy. Pravidelné a dostatočné vetranie je preto veľmi dôležité. Maximálnu hodnotu koncentrácie CO2 v interiéroch a obytných miestnostiach, teda množstvo „vydýchaného vzduchu“, stanovuje Pettenkoferovo kritérium. Horná hranica kvality ovzdušia, takzvaná zdravotne akceptovateľná koncentrácia, je 1 000 ppm (0,1 %). Dostatočné vetranie, resp. výmena vzduchu udržiava koncentráciu CO2 pod bezpečnou hodnotou 700 ppm. Nad 700 ppm majú senzitívni jedinci pocit ťažoby. Nad 1 000 ppm už spravidla u ľudí nastupuje únava a nesústredenosť. Obsah CO2 v interiéri nad 1 500 ppm je považovaný za vydýchaný vzduch. Od 2500 ppm sa znižuje koncentrácia a človek sa cíti ospalý. Hodnota okolo 4000 ppm už spôsobuje bolesti hlavy a migrény. Prípustný expozičný limit, ktorý nespôsobí vážne zdravotné riziká, je 5 000 ppm. V prostredí s CO2 nad touto hodnotou už ASHRAE odporúča časovo obmedzený pobyt, teda menej ako 8 hodín, ktorý sa skracuje s ďalšou rastúcou koncentráciou CO2.

Do ovzdušia sa v interiéri, najmä v starších budovách, uvoľňujú aj škodlivé látky. Vo vzduchu sa tak nachádzajú napríklad toluén, xylén, styrén, terpény, etylbenzén alebo formaldehyd (všeobecne sa nazývajú VOC – prchavé organické zlúčeniny, volutile organic compounds). Ďalšie neželané prvky v ovzduší sú vírusy, roztoče aj spóry plesní.

Budovy, ktoré nedýchajú

Vetracie systémy 2
S vetracím systémom Schüco VentoLife sa požadovaný prívod kyslíka riadi pomocou integrovanej vonkajšej vzduchovej/recirkulačnej klapky ovládanej snímačom.

Bolo zistené, že asi pätina slovenských domácností trpí presakujúcou strechou, vlhkosťou či plesňami alebo nedostatkom denného osvetlenia. Tieto domácnosti zároveň uvádzajú 1,5- až 2,9-násobne častejší výskyt zdravotných problémov. Jednou z príčin tohto stavu sú nevhodne renovované byty a bytové domy, ktoré „nedýchajú“. Chýba prirodzená infiltrácia špárami. Človek pritom v pokojnom stave vyprodukuje dýchaním približne 18 litrov CO2 za hodinu, pričom potrebuje 25 m3 vzduchu. Pri práci v sede je normou 50 m3/h a pri ťažkej fyzickej práci až 90 m3/h. V byte s rozlohou 75 m2 je tak potrebná výmena vzduchu približne každé dve hodiny. V spálni bežného panelového domu, kde celú noc spia traja ľudia pri zatvorenom okne, sa hodnoty koncentrácie CO2 dostanú až na hranicu 2500 ppm! Staré spôsoby vetrania, napríklad vetranie cez stúpačky závislé od sily vetra, sa ukazujú ako neúčinné. Žiaľ, aj v súčasnosti sa viac ako na komfort obyvateľov prizerá na spotrebu energií a na náklady inštalácie moderného vetrania.

Moderné spôsoby vetrania

V dokumente Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku sa uvádza: „Hoci sa pri výstavbe a obnove budov uplatňujú niektoré moderné materiály a výrobky, tempo zavádzania inovácií z hľadiska projektovania a filozofie prístupu je pomalé“. Peter Škvaril zo spoločnosti Schüco na Slovensku k situácii dodáva: „Z našich skúseností vyplýva, že efektívna výmena vzduchu v budovách je pre investorov a developerov stále dôležitejšou otázkou. Sprísňujúce sa legislatívne požiadavky týkajúce sa úspor energie a kvality ovzdušia v budovách si vyžadujú nové, priekopnícke ventilačné systémy.“ Spoločnosť Schüco má v portfóliu niekoľko inovatívnych systémov.

Atraktívne riešenie aj pre rekonštrukcie

Systém Schüco VentoFrame so samoregulačným vonkajším prívodom vzduchu je integrovaný do horného vonkajšieho rámu tak, aby bol takmer úplne skrytý.

Vetrací systém VentoFrame je zabudovaná okenná ventilácia so samoregulačným vonkajším prívodom vzduchu – pre prirodzené vetranie alebo pre systémy na odsávanie vzduchu. Systém je navrhnutý pre najužšiu pohľadovú šírku rámu, teda je takmer úplne skrytý vo vonkajšom ráme. Vďaka svojej samoregulačnej vonkajšej klapke reaguje VentoFrame nezávisle na zmenách vetra, a tým zabezpečuje nepretržitú výmenu vzduchu bez prievanu. Umožňuje vytvoriť individuálnu koncepciu ventilácie, nakoľko počet vetrákov je flexibilný. Počas projektovania sa ich počet stanovuje na základe objemového prietoku vzduchu odporúčaného pre daný priestor. Plastový vetrák môže byť použitý v hliníkovom vonkajšom ráme od základnej stavebnej hĺbky 50 mm. Vnútorný profil klapky na nastavenie maximálneho objemu vzduchu a ochranná lišta na odkvapkávanie na vonkajšej strane sú vyrobené z hliníka a povrchová úprava je prispôsobená požiadavkám architekta. Klapky zakrývajú jednotlivé vetráky integrované vo vonkajšom ráme a prekrývajú celú šírku okna. Ak je v širokom okne potrebných len niekoľko vetrákov, časť profilu klapky môže byť pripevnená k profilu vonkajšieho rámu. Rovnomerný vzhľad po celej šírke okna robí z VentoFrame vizuálne atraktívne a ekonomické riešenie pre novostavby aj rekonštrukcie rezidenčných nehnuteľností.

Funguje mechanicky

Vetracie systémy 4
Mechanické riešenie Schüco VentoAir je založené na princípe vyrovnávania tlaku medzi vnútorným a vonkajším prostredím. V prípade silného vetra ventilová klapka automaticky reguluje privádzaný vzduch, čím zabraňuje nepríjemnému prievanu.

Pre malé prietoky vzduchu môže byť použitý vetrák v ráme okien VentoAir, ktorý je umiestnený tak, aby bol takmer úplne skrytý v oblasti stredového tesnenia – horizontálne na vrchnej alebo bočnej vonkajšej strane okenného rámu. Pracuje na princípe vyrovnávania tlaku vzduchu medzi vnútornou a vonkajšou stranou okna, teda funguje čisto mechanicky. V prípade silného vetra ventilová klapka automaticky reguluje, tlmí privádzaný vzduch, čím zabraňuje nepríjemnému prievanu. Systém môže byť použitý v spojení s ventilačnými systémami alebo systémami na odsávanie vzduchu, a preto spĺňa minimálne požiadavky na ochranu pred vlhkosťou.

Nenápadný, ale účinný

VentoLife je riešenie špeciálne vyvinuté tak, aby vyhovovalo potrebám obyvateľov veľkých miest a mestských oblastí. Viacstupňový vysokovýkonný filter účinne odstraňuje najmenšie častice, peľ a látky škodlivé pre zdravie, čím zabezpečuje optimálnu kvalitu vzduchu v budove. Jeho nenápadná inštalácia v okenných a fasádnych systémoch Schüco znamená, že nimi nie je ovplyvnená ani architektúra budovy.

Kým kyslík voľne prestupuje cez ventilačný filter, technológia viacerých vzduchových filtrov čistí vzduch z vonkajšej strany. Najmenšie častice (alergény a škodlivé zlúčeniny s veľkosťou pod jeden mikrometer) sa odfiltrujú zo vzduchu s účinnosťou 99,5 %. Vysokoúčinné čistenie vzduchu sa dosahuje prostredníctvom tesne zloženej elektrostaticky nabitej polypropylénovej membrány, ktorá je mimoriadne trvanlivá a zaisťuje trvale vysoko výkonnú filtráciu. Vrstva vyrobená zo zmesi aktívneho uhlia a manganistanu draselného eliminuje nepríjemné zápachy, baktérie a toxické látky. V závislosti od počtu prevádzkových hodín a úrovne znečistenia ovzdušia sa filter musí meniť po šiestich až deviatich mesiacoch. Výmena je jednoduchá bez akýchkoľvek nástrojov.

VentoLife umožňuje efektívnu prevádzku s minimálnymi energetickými požiadavkami. Integrovaná citlivá senzorová technológia pre parametre „vlhkosť“, „úroveň znečistenia tuhými látkami“ a „úroveň znečistenia VOC“ reguluje dodávku kyslíka. Ak je potrebná výmena vzduchu, otvorí sa elektricky ovládaná vonkajšia vzduchová/recirkulačná klapka. Chráni pred prievanom a dažďom, aj keď je otvorená (klasifikácia: 9 A) a automaticky sa zatvára, keď je kvalita vzduchu v miestnosti dobrá. Tieňová medzera podsvietená farbami ako na semafore a vysoko kvalitný a intuitívny displej s LED diódami poskytujú informácie o aktuálnom stave prevádzky a stave okolitého vzduchu. Počas noci sa displej automaticky zhasne.

Text: e, d, foto: Schüco International KG