Ako si poistiť najväčšie vzácnosti?

175
Business

Čo je pre nás najvzácnejšie, o čo by sme nechceli prísť a ak už sa to stane, kto nám nahradí škodu? Je vôbec možné také niečo odškodniť?

Každý z nás cíti ,,to svoje najcennejšie“ celkom inak. Pre niekoho je to byť šťastný a zdravý aj s celou svojou rodinou (to sa však poistiť nedá), pre iného vzácne pamätné predmety po svojich predkoch, pre iného umelecké predmety, ktoré sa mu podarilo nadobudnúť počas svojho života, tešia ho a chcel by, aby boli v bezpečí a mohol z nich mať stále radosť. Z pohľadu inštitúcie, ktorou je poisťovňa, ale aj z pohľadu majiteľa ide v procese poisťovania najmä o zodpovedný prístup k vzácnostiam, ktoré doma máme a chceme si ich dať ochrániť. Všetko má svoje presné pravidlá.

Business
Mnohí z nás vlastnia mimoriadne vzácne knihy, ktoré majú vysokú hodnotu.

Na čom nám najviac záleží

Ruku na srdce, na veciach dokážeme lipnúť často až neuveriteľne. Obávame sa o ne viac ako o seba. Z praxe a skúseností poisťovní vyplýva, že mnohí si, pokiaľ bývame v byte, častejšie poisťujeme predovšetkým predmety, ktoré obsahuje domácnosť. Stavbu nehnuteľnosti si viac uvedomujeme a poisťujeme, až keď bývame v dome. Domácnosti obsahujú tzv. hnuteľný majetok, predmety bežného použitia – nábytok, elektroniku, ale aj cennosti, umelecké predmety a podobne. Všetko má svoj vlastný poriadok, a tak aj pre poisťovňu je dôležité, v akom stave prijíma do poistenia naše vzácnosti, kde presne sú uložené a ako sú zabezpečené, aby nevytvárali pre neželaných záujemcov priamu ponuku. Rovnako ako v prípade poistenia zdravia prostredníctvom komerčných poisťovní, poistené môže byť to, čo je v dobrom stave, bez predchádzajúcich poškodení.

Keď nejde len o bežnú domácnosť

Teraz však bude reč o veciach, ktoré vlastníme a majú pre nás nielen vysokú finančnú hodnotu, ale najmä emocionálnu. Tá druhá sa, žiaľ, nedá vyčísliť a už vôbec nie nahradiť peniazmi. V každom prípade hovoríme o umeleckých zbierkach, šperkoch, o zbierkach vzácnych vín i autách veteránoch. Aby bolo možné dokázať, aký vzácny predmet bol odcudzený alebo zničený napríklad živlami, krádežou či poškodený pri vlámaní, mala by o ňom poisťovňa vedieť a záznam o ňom by mal tvoriť súčasť poistnej zmluvy.

Za veterána možno považovať už aj automobil starší ako 30 rokov.

To znamená, že pri uzatváraní poistky by sme mali vedieť dokladovať, akú hodnotu náš vzácny predmet, prípadne zbierka má. Ak ide o predmety vyššej hodnoty a záleží nám na nich, nie je možné ich zdokumentovať inak, ako znaleckým posudkom. Ak ide napríklad o výtvarné diela, každý kus by mal mať vyčíslenú hodnotu na základe posudku znalca. Rovnako je to aj v prípade vzácnych vín. Často ide o nákladnú záležitosť už pri nadobudnutí. Otázkou však je, či napríklad zbierka archívnych vín zostane neporušená po celú dobu trvania poistenia alebo sa z nej priebežne aj míňa. V takom prípade treba poistenú zbierku aktualizovať v poistnej zmluve. Prakticky v každej oblasti zberateľstva existujú znalci, ktorí vedia posúdiť hodnotu daného predmetu, vyčísliť ju a zdokladovať znaleckým posudkom s príslušnou fotodokumentáciou.

Business
Poistiť si môžete aj vzácne archívne vína. (Florent B. from Pexels)

Nádherní starí priatelia

Pomaly pribúdajú aj majitelia automobilových veteránov. Špeciálna kategória, ktorá netvorí súčasť domácnosti, ale pre majiteľa predstavuje veľkú hodnotu. Za veterána možno považovať už aj automobil starší ako 30 rokov. Často sú to najväčší miláčikovia svojich majiteľov. Sú registrovaní v špeciálnych automobilových kluboch, ktoré môžu pre majiteľa takého vozidla vystaviť preukaz historického vozidla. Stojí okolo 300 eur. Pri takýchto starých autách sa hodnota mení v čase, no presne naopak, ako u bežných vozidiel. Kým bežne používané motorové vozidlá pribúdajúcimi rokmi strácajú na hodnote, historické vozidlá vekom na hodnote stúpajú. Poisťovne majú tiež vlastné počítačové programy, v ktorých sú historické vozidlá evidované. Majitelia si platia klasické povinné zmluvné poistenie, ale len vo výške 3/12 z celkovej ceny PZP, pretože sa nepoužívajú celoročne. Majú malý objem motora, takže to nie je drahé a historické auto je možné poistiť aj havarijne. Udržiavať veterána v dokonalej kondícii určite nie je lacná záležitosť, ktorý koníček však nie je nákladný? V každom prípade, kto chce mať reálne potvrdenú hodnotu svojho vozidla, mal by si dať vypracovať znalecký posudok.

Business
Staré veterány majú často nevyčísliteľnú hodnotu.

Ktoré škody nie sú poistením kryté?

Business
3. Na poistenie by ste mali myslieť aj v prípade hodnotných umeleckých diel. (Dom J from Pexels)

Najmä tie, ktoré sa stali pred začiatkom poistenia, či už úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou majiteľa alebo osôb jemu blízkych. Rovnako nie sú kryté škody, ktoré vznikli opotrebovaním, nedostatočnou údržbou, pôsobením plesní, húb a podobne. To znamená, že ako majiteľ vecí, ktoré chcem mať poistené, mám určité povinnosti, ktoré si treba plniť, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Nedodržanie povinností môže spôsobiť zbytočné nedorozumenia, prípadne krátenie poistného plnenia. Určite si treba uchovávať doklady o vlastníctve, respektíve nadobudnutí a na požiadanie ich poisťovni predložiť. Rovnako dôležité je aktualizovať zoznam cenností s ich opisom a aktuálnou poistnou hodnotou za predpokladu, že je priložený k poistnej zmluve.

Ako byť zabezpečený proti krádeži?

Budova v mieste poistenia musí mať plné dvere, okná na balkón alebo lodžiu či terasu a iné otvory musia byť uzatvorené z vnútornej strany uzatváracím mechanizmom tak, aby ich nebolo možné otvoriť zvonka bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Dvere by mali byť zabezpečené proti vysadeniu a okná alebo dvere na balkón, lodžiu či terasu, ktoré sú umiestnené do výšky 3 metrov a menej nad úrovňou okolitého terénu alebo inými vyvýšeninami, musia byť zabezpečené konkrétnym spôsobom. Napríklad sklenená výplň musí byť z bezpečnostného skla alebo sklo musí mať bezpečnostnú fóliu, ďalšou možnosťou je kovová mreža, prípadne kovová uzamykateľná roleta a znútra uzatvárateľné okenice.

Ruku na srdce, na veciach dokážeme lipnúť často až neuveriteľne.

Ak nie je splnený uvedený spôsob zabezpečenia alebo ak je poistná suma domácnosti vyššia ako 50 000 eur, poisťovňa vyžaduje, aby miesto poistenia domácnosti bolo zabezpečené komplexnou obvodovou ochranou alebo priestorovou ochranou s elektrickou zabezpečovacou signalizáciou, ktorá je vyvedená na automatický telefónny volič minimálne na dve telefónne čísla, prípadne s pripojením na pult centralizovanej ochrany. Nie je to teda len o tom, že si chceme dať poistiť cenné predmety. Ak budeme chcieť, aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila naše vzniknuté škody, najskôr musíme mať všetky náležitosti na poriadku my – dobre zabezpečený byt či dom a doklady, ktorými vieme dokázať, akú hodnotu majú poistené cenné predmety. To však niekedy býva u majiteľov cenných zbierok problém. Z rôznych dôvodov otáľajú s vypracovaním znaleckých posudkov na svoje vzácne predmety a veria v šťastie, že práve im sa nič neprihodí.

Text: Mirka Grochalová, foto: Adobe Stock, Pexels, Pixabay