Dôležité je mať jasnú stratégiu a plán

233
Iveco BUS

Firma vznikla zápisom do obchodného registra ako verejná obchodná spoločnosť v roku 1996 – COREX v.o.s., v roku 2002 prešla zmenou právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzením s názvom COREX s.r.o.

Zameranie spoločnosti vzniklo požiadavkou trhu na zásobovanie náhradnými dielmi pre autobusy značky KAROSA, ktoré bolo toho času obmedzené, resp. dostupné a rozšírenejšie vo vzdialenejších lokalitách. Postupne sa spoločnosť rozrastala, navyšovali sa skladové zásoby, pribúdali zamestnanci, trh sa z okolia rozširoval aj na vzdialenejšie miesta systémom budovania skladových zásob priamo u zákazníka, čím odpadávali zákazníkom nároky na skladové zásoby, diely sa pre nich stávali dostupnejšie. Pre flexibilitu zásobovania k centrálnemu skladu vo Vrábľoch pribudla prevádzka v Žiline. Postupne nastávala požiadavka na opravy väčšieho rozsahu, tzv. generálky vozidiel. Okolo roku 2000 pribúdali požiadavky na nové autobusy, ktorých sa firma ujala a započala predaj autobusov, čím sa stavala do pozície plnohodnotného dílera značky Karosa vyrábanej v susednej krajine – Českej republike vo Vysokom Mýte.

Iveco BUS

V skratke o značke Karosa… Prešla transformáciou na Irisbus – bývalý európsky výrobca autobusov a ďalších vozidiel určených pre verejnú dopravu. Irisbus bol vytvorený v roku 1999 ako spoločný podnik francúzskeho výrobcu vozidiel Renault a talianskej spoločnosti Iveco, ktorá je časťou väčšej skupiny CNH Industrial. Spoločnosť Irisbus sa neskôr stala súčasťou skupiny Iveco Bus.

Irisbus bol známym výrobcom rôznych druhov autobusov vrátane mestských, medzimestských a turistických autobusov. Ich vozidlá boli často využívané verejnými dopravnými spoločnosťami a inými prevádzkovateľmi verejnej dopravy v Európe a inde.

Iveco BUS

V roku 2013 bol názov Irisbus zmenený na Iveco Bus a spoločnosť pokračuje vo výrobe rôznych typov autobusov pod týmto novým názvom. Iveco Bus produkuje vozidlá rôznych veľkostí a typov vrátane mestských autobusov, medzimestských autobusov a luxusných turistických autobusov.

Rok 2009 bol kľúčový z pohľadu rozhodovania a rozširovania spoločnosti. Získať a prevádzkovať servis autobusov pre významného zákazníka pre dve spoločnosti v dvoch krajoch – SAD Trenčín a SAD Žilina. Corex týmto rozhodnutím prevádzkuje servis do dnešného dňa pod dcérskou spoločnosťou COREX SERVIS s.r.o. v mestách Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Žilina, Martin a Čadca.

Iveco BUSV predaji autobusov sa spoločnosť vždy zameriava poskytovať kvalitnú zákaznícku starostlivosť a byť pripravený pomôcť zákazníkom pri výbere a nákupe autobusov. Pri predaji môže byť užitočné mať spojenie so servisnými a opravárenskými službami, ktoré môžu poskytovať údržbu a opravy autobusov. Preto je tiež dôležité budovať a podporovať partnerské servisné strediská u zákazníka, ktoré vyžadujú dôkladnú prípravu a odborné vedomosti. Je tiež dôležité byť informovaný o najnovších trendoch v autobusovom priemysle a legislatívnych zmenách.

Iveco BUSOd roku, kedy sa odovzdal prvý autobus, sa trend nákupu menil v oscilácii s rastúcim trendom. Dnes môžeme konštatovať, že v roku 2023 sme odovzdali zákazníkom cez 400 vozidiel.

Tento rast si vyžaduje flexibilitu, adaptabilitu a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám. Spoločnosť dokáže efektívne reagovať na zmeny, využiť ich ako príležitosti, a mať tak väčšiu šancu na úspech.

Iveco BUS

Rast firmy je často cieľom mnohých podnikateľov, no s ním prichádzajú aj nové výzvy a zodpovednosť. Dôležité je mať jasnú stratégiu a plán na dosiahnutie cieľov rastu. Corex, spol. s r.o. – dealer autobusov IRISBUS IVECO www.corex.sk

Text: PR, foto: Iveco Czech Republic, a.s.