Vysoko kvalitná misia

205
Drukowania

Vedenie spoločnosti E&G je presvedčené, že ak chceme zostať dlhodobo úspešní, sú veľmi dôležité nasledujúce piliere:

  1. Kompetentní a zodpovední ľudia v oblasti prevádzky a inžinierstva.
  2. Neustále zlepšovanie myslenia.
  3. Absolútna orientácia na zákazníka zo strany každého zamestnanca spoločnosti E&G.
  4. Stabilné procesy ako základ pre udržateľnú kvalitu a výkonnosť dodávok.

E&GSnahou o zlepšenie týchto oblastí by spoločnosť E&G chcela zostať alebo sa stať dodávateľom, ktorého si vyberú jej existujúci alebo noví zákazníci. Spoločnosť E&G sa zameriava na ponuku svojich produktov a služieb zákazníkom, ktorí sú najlepší vo svojej triede v príslušných trhových výklenkoch a hľadajú dlhodobé partnerstvá so svojimi dodávateľmi.

E&G

Politika kvality musí zabezpečiť, aby vyššie uvedené piliere boli zakotvené v kultúre organizácie, jej procesov a každodenného spôsobu práce. To vedie k dodaniu požadovaného výrobku alebo služby podľa dohodnutej špecifikácie, kvality, dodacej lehoty a ceny. „Umožnené ľuďmi, procesmi a technológiami, riadené zákazníkom.“

Vedenie spoločnosti E&G sa jasne a jednomyseľne zaväzuje:

  • Využívať vhodné zdroje na rozpracovanie politiky na všetkých potrebných úrovniach spoločnosti.
  • Spĺňať požiadavky systému manažérstva kvality a neustále zlepšovať jeho efektívnosť.

Fanum-Lambda-VTS

Rok 2024 by nás mal posunúť v inovačnom spracovaní profilov 3D rezaním a opracovaným nadrozmerných dielcov pre železničný priemysel. www.eisenstahl.sk

Text a foto: PR