Pre istotu

201
Poistenie

O poistení sa nedá povedať, že je staré ako samo ľudstvo, ale s istotou možno tvrdiť, že najstaršia poisťovňa na Slovensku už má viac ako sto rokov.

Poistenie majetku využíva snáď každý, kto nejaký majetok vlastní. Strecha nad hlavou ako jedna zo základných istôt nás ľudí je určite niečo, čo sa nadobúda ťažko, a nechceme o ňu prísť – ale dá sa zároveň celkom ľahko stratiť.

Zmena

Čoraz častejšie prudké výkyvy počasia, jeho nečakané dôsledky, ktoré sú tiež dielom nás ľudí, sa prejavujú aj na stave našich domov a bytov. Dnes nie je zvláštnosťou vietor s rýchlosťou 60 a viac km za hodinu ani lejaky, ktoré nám bahnom znehodnotia domy. Následky sú nepríjemné. Bez poistky ešte nepríjemnejšie.

A rovnako ako by sme sa mali starať o seba a svoje zdravie, pravidelnú pozornosť si zasluhuje a aj vyžaduje naše bývanie. Práve tak jeho poistenie.

Podobne, ako sa mení v čase náš zdravotný stav, mení sa aj kondícia našich príbytkov. Chodievame na preventívne prehliadky k lekárom, samozrejme, ako ktorí, ale už menej evidujeme to, že poistenie majetku by sme tiež mali podrobiť pravidelnej kontrole u odborníkov minimálne raz za 5 rokov alebo pri každej významnejšej zmene – napríklad po rekonštrukcii bývania. Mnohí to robíme, ale viacerí ani nevieme, že je to potrebné.

PoistenieNastavenie poistnej zmluvy

Veľa majiteľov domov či bytov si pravidelne platí poistku už celé roky – stále rovnakú, niektorí mali donedávna dokonca zmluvy ešte z čias socializmu. Nemajú potrebu nič meniť. Sú spokojní, pretože keď ju uzatvárali a poistená hodnota vychádzala v stovkách tisíc korún, poistné lacné, neskôr lacné aj v eurách, zdala sa im dobrá, spokojne spávali – najmä, že boli poistení.

Ak však nastala poistná udalosť – víchrica, požiar, povodeň (dnes už, žiaľ, aj na miestach, kde sa také udalosti nestávali) a ich majetok sa poškodil, vtedy určite nastal problém.

Poistnú udalosť nahlásili do poisťovne a plnenie z ich poistnej zmluvy prišlo presne také, aké hodnoty boli nastavené v ich zmluve – nízke. Zvyčajná reakcia býva jednoduchá. Hľadáme vinníka. A to je v očiach klienta vždy poisťovňa, pretože poslala málo peňazí.

Ak máte doma starú poistnú zmluvu, skontrolujte si, ako sú v nej nastavené poistné sumy.

Ako to urobiť

Vieme si predstaviť, akú hodnotu má naša nehnuteľnosť aj so zariadením? Ešte stále je veľa takých, ktorí pod pojmom poistenie nehnuteľnosti vnímajú iba obsah domácnosti – skrine, stoly, stoličky, obývaciu stenu, zariadenie spálne a podobne. Je pravda, že práve predmety v domácnosti svojím spôsobom vytvárajú pocit domova, ale bez múrov, okien a strechy sú nám v podstate nanič. V prípade poistnej udalosti by bola vyplatená iba hodnota obsahu domácnosti. Treba sa preto zaujímať priamo v poisťovni (ktorá často avizuje, že naša zmluva nie je správne nastavená) o zmenu a nový prepočet. Správne nastavenie je veľmi dôležité, obzvlášť v dnešných časoch. Ku konaniu nás väčšinou pohne až katastrofa, ktorá sa stala niekde v susedstve.

Poistný trh je rozmanitý a rýchlo reaguje na podnety, ktoré sa aktuálne dejú okolo nás.

Ceny stavebných materiálov za posledné dva roky od začiatku pandémie neuveriteľne narástli. To znamená, že aj hodnoty našich príbytkov majú dnes inú hodnotu ako pred pár rokmi. Poisťovne na tento fakt reagujú pozitívne a nastavenia poistných súm vychádzajú z aktuálnych cien materiálov. Ide o to, čo máme vlastne poistené a v akej výške. Aká je poistná suma nehnuteľnosti – teda toho, čo sa nehýbe – múrov domu, bytu, garáže?

Stačí si predstaviť, že ak by dom alebo byt zmizol z povrchu zemského trebárs následkom zemetrasenia alebo požiaru, koľko by nás stálo obstarať si rovnaké bývanie?

Takto sa dá premýšľať o nastavení poistnej sumy. Isteže, poistné zodpovedá hodnote majetku. Ak sa s výškou poistného nevieme stotožniť, zdá sa nám privysoká, automaticky ju odmietame, pretože veríme, že nás nehody obídu a nepoistíme sa. V takom prípade by sme mali mať odložený dostatok peňazí v sume hodnoty bývania.

Cena vždy rozhoduje

Často chceme veľa muziky za málo peňazí. To nefunguje. Poistenie nehnuteľnosti nie je miestom, kde by sme mali šetriť. Než mať lacnú poistku, ktorá nekryje hodnotu domu či bytu alebo garáže, to radšej žiadnu. Tým chcem povedať, že mnohí v záujme dosiahnutia nízkeho poistného radšej nechajú svoju nehnuteľnosť podpoistenú. To znamená, že poistná hodnota nezodpovedá skutočnej hodnote nehnuteľnosti. Jediným cieľom je, aby veľa neplatili.

Našťastie, poisťovne s týmto ľudským fenoménom počítajú a ich kalkulačky sú nastavené veľmi reálne – podľa plochy nehnuteľnosti vypočítajú poistnú sumu, ktorú nemožno už ďalej znižovať. Takisto je možné si navýšiť poistnú hodnotu nad sumu, ktorú ponúka kalkulačka ­– podľa vlastného uváženia.

Poistenie

Vyberte si pripoistenia

V poistných návrhoch je možné zvoliť si okrem poistenia nehnuteľnosti a domácnosti aj rôzne pripoistenia, napríklad zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, zodpovednosť príslušníkov domácnosti za škody na zdraví a veciach, kybernetické riziká, poistenie umeleckých predmetov, šperkov a podobne.

Obzvlášť zodpovednosť za škodu je veľmi praktická voľba, z ktorej sa hradí škoda spôsobená tretej osobe. Keď napríklad bývame na 10. poschodí a povolí nejaké tesnenie pod vaňou, ktoré si ani nevšimneme, obyvatelia bytov pod nami môžu mať havarijnú situáciu. Z tohto pripoistenia sa potom hradí škoda spôsobená napríklad susedovi či susedom. Sú poisťovne, ktoré riziko zodpovednosti za škodu riešia v územnej platnosti celej Európskej únie. Takže ak ste na dovolenke v niektorej z týchto krajín a spôsobíte škodu na zdraví alebo veciach, je možné zaplatiť náhradu z vašej poistky domu či bytu, samozrejme, ak máte také riziko dojednané v zmluve.

Poistný trh je rozmanitý a rýchlo reaguje na podnety, ktoré sa aktuálne dejú okolo nás.

Dôležité je:

  • Ak máte doma starú poistnú zmluvu, skontrolujte si, ako sú v nej nastavené poistné sumy.
  • Ak sa dá, urobte si vlastnú predstavu o hodnote, ktorú má zmluva kryť.
  • Ak to nedokážete sami, určite sa zájdite poradiť.
  • Ak už máte poistku, tak nech je nastavená v reálnych číslach. V opačnom prípade sa môžete dočkať nepríjemnej reality.

Text: Mirka Grochalová, foto: www.stock.adobe.com