Pohľad do budúcnosti 6G

250
Samsung

Jednotlivé generácie mobilných sietí doteraz prichádzali približne v desaťročných intervaloch, očakáva sa, že príchod 6G technológie sa odohrá okolo roku 2030.

V súčasnej epoche našej histórie sa zavádza technológia 5G sietí, telekomunikační operátori a dodávatelia infraštruktúry pracujú, ako sa hovorí, na plné obrátky. Avšak viaceré štáty z celého sveta sa už teraz angažujú vo výskume a vývoji nasledujúcej generácie. Ako zaujímavosť možno uviesť, že najaktívnejšou krajinou v rámci výskumu 6G sietí a uvádzania súvisiacich patentov sa stala Čína.

Nazrime teraz do „kuchyne“ juhokórejskej spoločnosti Samsung, ktorá sa vo výskume a vývoji už taktiež významne angažuje.

Samsung
Samsung usporiadal prvé fórum Samsung 6G Forum (S6GF) online.

Biela kniha

Spoločnosť Samsung vydala bielu knihu s názvom „Ďalšia skúsenosť s hyperpripojením pre všetkých“. Opisuje víziu spoločnosti pre novú generáciu komunikačných 6G technológií. Rozoberajú sa v nej rôzne pohľady na 6G vrátane technických a spoločenských megatrendov, nových služieb, požiadaviek, kandidátskych technológií a očakávaného časového plánu štandardizácie.

Víziou spoločnosti Samsung pre 6G je priniesť ďalší zážitok s hyperpripojením do každej oblasti života.

Samsung
Vízia pre 6G a služby – Ďalšia skúsenosť s hyperpripojením pre všetkých

Centrum výskumu a vývoja

Spoločnosť Samsung Electronics založila v máji minulého roka Centrum pre výskum pokročilých komunikácií (Advanced Communications Research Center). Zámerom je urýchliť výskum a vývoj 6G. Sunghyun Choi, vedúci Centra pre výskum pokročilých komunikácií, pred časom povedal: „Hoci je komercializácia 5G stále v počiatočnej fáze, nikdy nie je príliš skoro začať sa pripravovať na 6G, pretože od začiatku výskumu po komercializáciu novej generácie komunikačných technológií to zvyčajne trvá približne 10 rokov.“

Výskum a vývoj 6G technológií vychádza zo skúseností a schopností, ktoré sa opierajú o práce vykonané na viacerých generáciách komerčných technológií vrátane 5G. Budúcu štandardizáciu 6G bude Samsung riešiť v spolupráci s rôznymi zainteresovanými stranami v rámci priemyslu, akademickej obce a vládnych oblastí.

Aké konečné komerčné riešenia 6G sietí sa nakoniec objavia v praxi, to sa má odhaliť okolo roku 2030

Načrtnutie budúcnosti

Samsung v bielej knihe uvádza, že dokončenie štandardu 6G a najskorší dátum komercializácie by mohli prebehnúť v roku 2028. Masové rozšírenie sa predpokladá v roku 2030. Používateľmi 6G sa stanú ľudia aj stroje, pričom 6G bude charakterizovaná poskytovaním pokročilých služieb, ako sú skutočne pohlcujúca rozšírená realita (XR), mobilný hologram s vysokou presnosťou a digitálna replika.

Na podporu ultravysokej rýchlosti prenosu dát by sa mohlo využívať sub-terahertzové (sub-THz) pásmo v rozsahu 92 – 300 GHz. Ďalším spôsobom získania celého spektra potrebného pre 6G by mohlo byť aj prerobenie existujúcich pásiem sietí 3G, 4G a 5G na prevádzku 6G. Okrem toho treba kvôli poskytovaniu efektívnej a flexibilnej podpory 6G aj iných služieb s obmedzeným frekvenčným spektrom uskutočniť výskum v oblasti predpisov a technológií zameraných na budúcnosť.

Samsung
Prototyp modulu 6G

Za kandidáta spektra pre ultrarýchlu komunikáciu 6G sa pokladá sub-THz pásmo, pričom sa očakáva, že bude podporovať rýchlosť prenosu dát až 1 terabit za sekundu (Tbps), čo je 50-krát rýchlejšie ako 20 Gbps v sieťach 5G.

Aké konečné komerčné riešenia 6G sietí sa nakoniec objavia v praxi, to sa má odhaliť okolo roku 2030.

Text: Peter Stano, foto: Samsung