Vzduchotechnika v čase korony

414
Kolten

Ak vás zaujíma téma vetrania v čase korony, tak nám – bežným užívateľom – viac svetla do nej vnesie Ing. Rastislav Kolář, konateľ spoločnosti Kolten, spol. s r. o. z Prievidze. 

S koronou žijeme už takmer dva roky. Ako by ste zhodnotili toto obdobie z pohľadu odborníka na vzduchotechniku?

Je pravda, že pandémiu takého rozsahu naša generácia nezažila, preto je prirodzené, že aj postoj k nej sa vyvíja. Nie je to inak ani v odbornej „vzduchárskej“ komunite. Uplynulo dosť času na to, aby sa vo svete, ale aj u nás zrealizovalo viacero výskumov a odborných štúdií k tejto téme. Pomáhajú nám v pochopení tejto situácie a hlavne ukazujú smer, ktorým by sme sa mali vyvíjať, ak máme byť ako „vzduchári“ nápomocní v boji proti tomuto vírusu.

Kolten

Myslím, že aj našich čitateľov bude zaujímať, čo teda z pohľadu človeka, ktorý v tejto oblasti pracuje viac ako 23 rokov a ktorý má prístup k odborným štúdiám, odporúčate?

Dostali sme sa do obdobia, kedy sú najvhodnejšie podmienky pre šírenie vírusov. Ľudia sú väčšinu času v interiéroch, slnka je pomenej a v neposlednom rade aj stav našej imunity je slabší. Všetci si vieme predstaviť školské triedy či jedálne, kancelárie, kiná, reštaurácie, telocvične, plavárne a podobne. Áno, toto je náš bežný život, ktorý máme všetci radi a ktorého sa ťažko zriekame. Popri už všeobecne známych opatreniach – nosenie rúšok či respirátorov, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a povrchov – my, vzduchári, zároveň odporúčame intenzívne vetrať! Väčšinou na tento účel zďaleka nestačí otváranie okien. Je veľkou výhodou, ak priestory, kde sa zdržuje väčšie množstvo ľudí, majú riadené vetranie. Pokiaľ je vzduchotechnický systém dobre navrhnutý a nadimenzovaný, ľahko docielite nielen potrebnú výmenu vzduchu počas našej prítomnosti, ale dokážete takýto priestor ľahko predvetrať či dovetrať. Intenzita vetrania a doba vetrania majú zásadný vplyv na koncentráciu nečistôt, a teda aj vírusov vo vzduchu.

Kolten

Vzduchotechnika je zariadenie ako každé iné, isto si vyžaduje odbornú starostlivosť. Ako je to s ňou v čase pandémie?

Každý užívateľ si popri jednoznačných benefitoch, ktoré prináša ich prevádzka, uvedomuje aj prevádzkové náklady či životnosť vzduchotechnického systému. Pandémia ako taká si nevyžaduje častejší servisný interval ako obyčajne, ale vyžaduje si zvýšenú dôslednosť a bezpečnosť pri realizácii servisných činností. Pokiaľ to technicky dané zariadenie umožňuje, odporúčame použiť filtre so zvýšenou triedou filtrácie, a to najmä na odťahu vzduchu z vetraného priestoru. Osobne mám ešte jednu radu: Zverte starostlivosť o vetracie zariadenie spoločnosti, ktorej dôverujete a kde je predpoklad dlhodobej, vzájomne výhodnej spolupráce.

Kolten

Zrejme viacerým čitateľom – prevádzkovateľom vzduchotechnických systémov – napadnú ešte iné otázky, ktoré súvisia s témou vetrania v čase pandémie. Čo by ste im poradili? Na koho sa obrátiť v tejto súvislosti?

Vašim čitateľom – prevádzkovateľom vzduchotechniky – odporúčam akúkoľvek tému konzultovať výhradne s odborníkmi, ktorí v danej oblasti pôsobia dlhšiu dobu a kde je predpoklad, že s takýmito systémami majú patričné skúsenosti. V neposlednom rade by som sa zaujímal o ich referencie v oblasti údržby, servisu a opráv VZT systémov.